این سایت متعلق به شرکت گسترش فناوری اطلاعات آذرنگ پردازش آینده با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۱۷۱۳ و شماره ثبت ۱۷۳۷ واقع در شهرستان نور میباشد و هدف ما ارائه خدمات نوین فناوری به هموطنان میباشد.