این سایت متعلق به شرکت سودا الکترونیک کیمه پردازش پیشگام اورنگ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۱۷۱۳ و شماره ثبت ۱۷۳۷ واقع در شهرستان نور میباشد و هدف ما ارائه خدمات نوین فناوری به هموطنان میباشد.